Furnes Jernstøperi AS

GATUGODS

7 KATEGORIER

Vid planering av nya gator och vägar, såväl som omasfaltering, vill vi rekommenderar att du gör en bedömning av vägens trafikbelastning.

Med FURNES® produktkategorisering, ger vi dig möjlighet att välja rätt produkt utifrån nuvarande och framtida driftsituation och trafikbelastning.

LongLife
PREMIUM
REGULAR
BASIC
UNDERHÅLLSPRODUKTER
FURNUS
SECURITY
RÄNNSTENSBETÄCKNINGAR
VENTILBETÄCKNINGAR
BRAND/SPOLPOST
KUPOLSIL
MILJÖLOCK

Furnes MILJÖ-lock är en helt unik produkt som tack vare sin konstruktion av den flexibla packningen sluter tätt mot ramen, och med ett tätt spetthål förhindrar föroreningar och vatten att tränga ner i ledningsnätet. På detta sätt minskar vi belastningen av vattenvolymer och miljöpåverkande ämnen till avloppsreningsverket. 

LÄTTA BETÄCKNINGAR

Läs mer om kategorisering här