Furnes Jernstøperi AS

MILJÖLOCK

Furnes MILJÖ-lock är en helt unik produkt som tack vare sin konstruktion av den flexibla packningen sluter tätt mot ramen, och med ett tätt spetthål förhindrar föroreningar och vatten att tränga ner i ledningsnätet. På detta sätt minskar vi belastningen av vattenvolymer och miljöpåverkande ämnen till avloppsreningsverket.